Tarieven en AVG

Een kennismakingsgesprek is bij ons altijd vrijblijvend en zonder kosten.
Wanneer de aanmelding definitief is, wordt er een dossier aangelegd, contact met school gezocht en een contract opgesteld. Hiervoor worden éénmalig € 25,00 inschrijfkosten in rekening gebracht. Deze inschrijfkosten zullen worden opgenomen in de eerste factuur.

 

Remedial Teaching

Remedial Teaching wordt individueel 45 minuten aan leerlingen aangeboden.

Tarieven Remedial Teaching

1 uur per week: € 50,00 / week
2 uren per week: € 90,00 / week
Deze prijzen zijn inclusief voorbereiding en materialen en één evaluatiegesprek.

Extra voortgangsgesprekken € 50,00 per uur
Verslag handelingsplan € 50,00

Deze kosten moeten per maand achteraf betaald worden. U ontvangt daarvoor een factuur, die binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

Individuele training ‘Ik leer anders’

Kosten training 289 euro (4 sessies van een uur, inclusief werkboek)

De basistraining leert je om informatie te vertalen naar JOUW informatiesysteem: Dit kun je (in de toekomst) ook toepassen op bijvoorbeeld buitenlandse talen enz.

 Inhoud training:

Doelstellingen vooraf bespreken.

Informatiesysteem testen en leerstrategie bepalen.

Rust en ruimte creëren.

Paardencoaching
Paardencoaching wordt individueel 90 minuten aangeboden en kost €100,- per sessie.

AVG

PRAKTIJK STEFANIE VAN DER BILT

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming dienen wij aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen , hoe deze gegevens worden gebruikt en hoe ze worden beveiligd.

Daarom hebben wij onderstaand Privacy document opgesteld . Dit document maakt deel uit van alle overeenkomsten die we met u sluiten.

Wij geven aan welke gegevens we verzamelen en wat we met die gegevens doen. Het is voor ons belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en we zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. We verwerken de persoonsgegevens die we verwerken zorgvuldig en veilig.

Door met ons een overeenkomst aan te gaan gaat u akkoord met dit privacydocument en geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens zoals onderstaand.

VERZAMELING

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van een adequate functionering van onze praktijk en behartiging van uw belangen als cliënt of ten behoeve van andersoortige correspondentie.

HOE VERZAMELEN WE

De rechtsgronden waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

-Toestemming van u

-Ontvangst van derden

-Wettelijke plicht

Wij ontvangen de persoonsgegevens van u zelf door registratie. Ook is het mogelijk dat wij de persoonsgegevens van derden ontvangen, die uw persoonsgegevens verwerken op een geldige rechtsgrond en er legitieme redenen zijn die gegevens te delen.

WELKE GEGEVENS

-Profielgegevens die u opgeeft,zoals NAW gegevens e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, partnergegevens e.d.

-Uw persoonlijke contactinformatie voor communicatiedoeleinden bijvoorbeeld voor accountverificatie,wijzigingen of nieuwe functies.

-Mbt administratie en facturatie verwerken wij betaalgegevens

-Bij gebruik van sociale media verwerken wij uw gegevens om contact met u op te nemen en om gestelde vragen te kunnen beantwoorden.

-Rapportages en voortgangsverslagen die nodig zijn voor een goede praktijkuitoefening.

-Wij zullen de gegevens alleen met derden delen als u daarvoor toestemming verleent.

BEVEILIGING

Wij treffen voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enig vorm van onrechtmatige verwerking.

Deze maatregelen zijn passend, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk op grond van de hierboven omschreven doelen, waarna deze geanonimiseerd of verwijderd worden.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

U kunt verzoeken kennis te nemen van de persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt verzoeken deze informatie aan te passen. Ook kunt u de toestemming intrekken. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen wordt aan uw verzoek uitvoering gegeven.

KEUZES

U kunt uw account op elk gewenst moment bijwerken of beëindigen.