Trainingen beelddenken

Praktijk Stefanie van der Bilt biedt twee verschillende trainingen voor beelddenkers, gegeven door een gecertificeerde coach.

Training ‘Ik leer anders’Ikleeranders
Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden.

De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar jouw manier van denken en gaat uit van jouw capaciteiten. In vier sessies leer je informatie te vertalen naar jouw informatiesysteem: visueel. Ervaar zelf dat de puzzelstukjes eindelijk op hun plaats vallen!
Dus blijf niet langer worstelen met schoolwerk. Leerproblemen aanpakken met de training ‘Ik leer anders’  versterkt het gevoel van zelfvertrouwen.

Iedereen gebruikt hetzelfde informatieproces

 1. Vakjemetvinkje opnemen
 2. Vakjemetvinkje verwerken
 3. Vakjemetvinkje opslaan/onthouden
 4. Vakjemetvinkje gebruiken

Per persoon verschilt de voorkeur van het opnemen, verwerken en onthouden van de informatie (informatiesysteem):

 1. Vakjezondervinkje horen (auditief)
 2. Vakjezondervinkje voelen (kinetisch)
 3. Vakjezondervinkje denken (auditief digitaal)
 4. Vakjemetvinkje zien (visueel = beelddenken)

Denk aan het woord paard. Wat zie je?
Zie je de letters p-aa-r-d (auditief digtaal)

of zie je een plaatje van een paard? (visueel)
Beelddenken - paard
Zie je een plaatje? Lees dan vooral verder!

Direct resultaat
Doordat we de lesstof op de juiste manier aanbieden aan de leerling, kan hij of zij direct vertellen of deze leermethode werkt. Dus geen eindeloos traject zonder resultaat. Want wanneer we overschakelen naar het juiste informatiesysteem (visueel) wordt de lesstof direct begrepen en onthouden. Tijdens de training kunnen bijvoorbeeld leerlingen met een taalprobleem, woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen.

“Ik leer in beelden, jij onderwijst in woorden”
Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (±95%) leert auditief digitaal (via het gehoor). Slechts een kleine groep leert visueel. Tijdens de training ‘Ik leer anders’ leer je zelf de lesstof te vertalen naar woordbeelden zodat het wel binnen jouw informatiesysteem past. Deze techniek leer je zelf toepassen binnen vier sessies! Jonge kinderen leren de techniek samen met hun ouders.


BeeldenBrein


Training ‘Beeld & Brein Schoolbasis’

Beeld en Brein® Schoolbasis is een training waar o.a. gewerkt wordt aan tekstbegrip met kleurmethode, het leren maken van een conceptmap (gestructureerde mindmap), het organiseren van werkstukken en verslagen, het omgaan met angsten en onzekerheden. De training zal 8 weken in beslag nemen, 1 uur per week.

Voor kinderen vanaf groep 4 tot jong volwassenen die leren vanuit het visuele leersysteem. Denk hierbij aan beelddenkers, maar deze training is ook heel effectief bij AD(H)D en andere kinderen met leer- en/of gedragsproblemen.

De beelddenker en het wereldspel
Het wereldspel is een ‘projectief onderzoeksmiddel’. Het bestaat uit verschillende soorten materiaal, waarmee een dorp wordt gebouwd. Bij het bouwen van het dorp laten kinderen zien hoe ze hun wereld verkennen, organiseren, integreren en tot uitdrukking brengen. Uit de manier van bouwen en vormgeven, kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken. Ook geeft het een idee over de cognitieve en over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Oogscreening
Kijken doe je met je ogen, maar het ‘zien’ wordt door je hersenen geregeld. Een visuele disfunctie kan de oorzaak zijn van leerproblemen.
Mensen hebben twee ogen die vanuit een verschillende positie hun werk doen. Ze nemen beide afzonderlijk waar. Wat de ogen afzonderlijk zien, moet samenvloeien tot een beeld, het zogenaamde fixeren.
Wanneer deze fixatie niet goed verloopt, spreken we van Fixatie Disparatie. De hersenen kunnen de beelden van beide ogen niet tot een enkel beeld versmelten, waardoor het kijken onduidelijk wordt en het ‘zien’ in de hersenen problemen geeft. Hierdoor kan een kind wazige, dansende of onduidelijke letters zien, maar het kan hierdoor ook onrustig gedrag, leerproblemen of concentratieproblemen veroorzaken. Lezen kost deze kinderen vaak moeite en lezen is niet leuk!

Vaak wordt er aan dyslexie gedacht. De verschijnselen die horen bij dyslexie zijn overlappend.

Een opticien controleert tijdens een standaard oogmeting alleen de gezichtsscherpte en de gezondheid van de ogen. Deze oogmeting brengt geen visuele disfunctie aan het licht. Dit kan wel d.m.v. een visuele screening.
Oogscreening

Signalering
Onjuiste samenwerking van de ogen kan worden gesignaleerd bij iemand met de volgende kenmerken:

 • hoofdpijn, branderige ogen
 • slordig schrijven
 • lezen niet leuk vinden
 • woorden, regels overslaan tijdens lezen
 • concentratieproblemen
 • hoofd scheef houden tijdens lezen en of schrijven
 • zwakke spelling
 • aanwijzen van de regel tijdens het lezen
 • last van fel licht
 • coördinatieproblemen
 • duizeligheid

Voorbeeld handschrift kind groep 4 met fixatie disparatie
Handschrift1

Handschrift2

Kubustekening en handschrift  van leerlingen met fixatie disparatie in de brugklas van het VO
Kubus

Visuele screening
Wij voeren een visuele screening uit met een Bioptor. Zijn er daadwerkelijk visuele disfuncties vastgesteld, dan gaan we als volgt te werk;

 1. Bij twijfel wordt een kind altijd doorverwezen naar een functioneel optometrist!
 2. Bij personen met binnen de grenzen vallende visuele disfuncties, krijgen het kind en de ouders/verzorgers oogoefeningen aangereikt (de training), om in de thuissituatie te oefenen. Deze oefeningen  hebben als doel om de oogsamenwerking te verbeteren en de visuele disfunctie(s) op te heffen.